τύπου Πανδώρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 46,8μ.
  • Μέγιστο πλάτος 8,3μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 1,9μ.
  • Εκτόπισμα 350 τ. (390τ. πλήρες φόρτου)
  • Ταχύτης 12ν.μ.
  • Μεταφορική ικανότης 500 ατόμων
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 2 x πετρελαιοκινητήρες
  • 2 έλικες
 • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  • Ραντάρ πλοηγήσεως 1 Decca 1226  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ