τύπου MSC-294

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Μέρος της Αμερικανικής Στρατιωτικής Βοηθείας.
 • Ξύλινα σκάφη με αντιμαγνητικές συνδέσεις.
  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
   • Ολικό μήκος 43,3μ.
   • Μέγιστο πλάτος 8,5μ.
   • Μέγιστο βύθισμα 2,5μ.
   • Εκτόπισμα 320τ. (πλήρες φορτίου 370τ.)
   • Ταχύτης Οικονομική 10 κόμβοι
   • Μέγιστη Συνεχής 13 κόμβοι
   • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 39 άτομα
   • Αυτονομία 2.500 ν.μ. με 10 κ.
   • Καύσιμα 40τον.
  • ΠΡΟΩΣΗ
   • 2 x Ντίζελ G.M. 8-268A, 1.3ΜW 1.700 ίππων
   • 2 έλικες
  • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   • Ρ/Ε Ναυτιλίας Decca
   • Σόναρ UQS-1D HF
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
   • 1 δίδυμο αντιαερπορικό 20χιλ., 70cal. Oerlikon    WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ