Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    • Εκτόπισμα 460 τόννοι
    • Ταχύτης 12 κόμβοι  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ