τύπου Lutje-Horn

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 15.2μ.
  • Μέγιστο πλάτος 5,06μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 2.2μ..
  • Εκτόπισμα 52.2τ, πλήρες φόρτου 57.5τ.
  • Ταχύτης Μεγίστη 10 κόμβοι
  • Εκτόπισμα 232τ., πλήρες φόρτου 319τ.
  • Αυτονομία 550νμ με 9κ.
  • Aριθμός Ενδιαιτήσεων 4
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 2 πετρελαιοκινητήρες Deutz 8κύλινδροι, 2 έλικες Voith-Schneider 340 hp.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ