τύπου Λυκούδης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 63,2μ.
  • Μέγιστο πλάτος 11,6μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 4,0μ.
  • Εκτόπισμα 1.350 τ. (1.450τ. πλήρες φόρτου)
  • Ταχύτης 13 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 40 άτομα
  • Αυτονομία 4.500 ν.μ. με 15 κ.
  • Ηλεκτρισμός 500kw
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 Deutz MWM TBD-500-8UD, 2.400hp
  • 1 έλιξ
 • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  • 1 ραντάρ ναυτιλίας Decca  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ