τύπου Klasse 521

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 23,6μ.
  • Μέγιστο πλάτος 6,4μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 1,5μ.
  • Εκτόπισμα 116τ. (πλήρες φορτίου 168τ.)
  • Ταχύτης 10κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 7 άτομα
  • Αυτονομία 690ν.μ. / 10κ., 1.430ν.μ. / 7κ.
 • ΠΡΟΩΣΙΣ
  • 2 x Ντήζελ MWM 8κύλινδρες των 680 ίππων
  • 2 έλικες
 • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
  • 50-60 Στρατιώται
 • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  • Ρ/Ε Ναυτιλίας  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ