τύπου Klasse 520

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 40μ.
  • Μέγιστο πλάτος 8,8μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 2,2μ.
  • Εκτόπισμα 166τ. (πλήρες φορτίου 430τ.)
  • Ταχύτης 11 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 17 άτομα
  • Αυτονομία 1.200ν.μ./11κ.
 • ΠΡΟΩΣΙΣ
  • 2 x Ντήζελ 12κύλινδροι MWM, 1.020 ίππων (750kW)
  • 2 έλικες
  • Ηλεκτρισμός 130kVA συνολικά
 • ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
  • 150 τόννοι
  • Καταπέλτης Πρωραίος και Πρυμναίος
 • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  • Ρ/Ε Ναυτιλίας Kelvin-Hughes 14/9, I-band
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
  • 2 πυροβόλα 90cal. RHEINMETAL  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ