τύπου Ηρακλής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 30μ.
  • Μέγιστο πλάτος 7,9μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 3.4μ..
  • Εκτόπισμα 345τ.
  • Ταχύτης Μεγίστη 12 κόμβοι
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 πετρελαιοκινητήρ MWM 1300 hp.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ