τύπου Ανδρούτσος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
    • ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ Εκτόπισμα 52 τόν.
    • ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Εκτόπισμα 45 τόννοι.
    • Πλήρωμα 2 αξιωματικοί, 1 υπαξιωματικός, 20 ναύται
  • ΟΠΛΙΣΜΟΣ
    • 4 καρρονάδες 12 λιβρών  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ