τύπου FW-1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 44.03μ.
  • Μέγιστο πλάτος 7,8μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 2.631μ..
  • Εκτόπισμα 598τ., πλήρες φόρτου 624τ.
  • Ταχύτης Μεγίστη 9.5 κόμβοι
  • Αυτονομία 2.150νμ με 9κ.
  • Ηλεκτρισμός 83kW
  • Aριθμός Ενδιαιτήσεων 12
  • Μεταφορική ικανότης 350τ. ύδατος
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 πετρελαιοκινητήρ MWM 12κύλινδρος, 1 έλιξ 230 hp.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  • Ραντάρ ναυτιλίας Kelvin-Hughes 14/9  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ