Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 80,2μ.
  • Μέγιστο πλάτος 11,9μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 4,6μ.
  • Εκτόπισμα 1.667 τ. (2.400τ. πλήρες φόρτου)
  • Ταχύτης 15 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 32 άτομα
  • Αυτονομία 4.500 ν.μ. με 15 κ.
  • Ηλεκτρισμός 500kw
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 x πετρελαιοκινητήρας Sulzer 6-SD-60, 3000hp, (2,2MW)
  • 1 έλιξ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
  • 2 Δίδυμα αντιαεροπορικά Bofors 40χιλ/70cal  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ