τύπου Δοϊράνη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 54.77μ. Το ΔΟΪΡΑΝΗ Α 467 έχει μήκος 58.88
  • Μέγιστο πλάτος 7,95μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 3.87μ.Το ΔΟΪΡΑΝΗ Α 467 έχει βύθισμα 4.02μ.
  • Εκτόπισμα πλήρες φόρτου 850τ.
  • Ταχύτης Μεγίστη 13 κόμβοι
  • Μεταφορική ικανότης:
  • Το ΠΡΕΣΠΑ Α 434 μεταφέρει 600 τ. ύδατος.
  • Το ΔΟΪΡΑΝΗ Α 467 μεταφέρει 765τ.ύδατος.
  • Το ΚΑΛΛΙΡΟΗ Α 468 μεταφέρει 671 τ. ύδατος
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 πετρελαιοκινητήρ MWM 6κύλινδρος, 1300 hp. Το ΚΑΛΛΙΡΟΗ Α 468 έχει ισχύ 1005 hp.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  • Ραντάρ ναυτιλίας.



  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ