τύπου "Dardo"

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 92.3 m
  • Μέγιστο πλάτος 9.7 m
  • Βύθισμα 3.8 m
  • Εκτόπισμα 1.350 t., 2.050 t. πλήρες φορτίου
  • Ταχύτης μεγίστη 41,8 kts
  • Ακτίνα δράσεως 5.800 miles
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 156
 • ΠΡΟΩΣΙΣ
  • Ατμοστρόβιλοι 52.000 hp
  • Καύσιμα 630 t πετρελαίου
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
  • 4 πυροβόλα των 120 mm
  • 3 Αντιαεροπορικά πυροβόλα των 40 mm
  • 2 τριπλοί τορπιλοβλητικοί σωλήνες των 20,8 in
  • Δυνατότης μεταφοράς και ποντίσεως 40 ναρκών
 • ΚΟΣΤΟΣ
  • £ 272.000 το κάθε ένα  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ