Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μήκος 30.5μ.
  • Πλάτος 8.8μ.
  • Βύθισμα 4.9μ.
  • Εκτόπισμα 350τον.
  • Πλήρωμα 80
 • ΟΠΛΙΣΜΟΣ
   • Tο 1807
    • 16 κανόνια των 12 λιβρών
   • Tο 1829.
    • 2 κανόνια των 12 λιβρών
    • 10 καρρονάδες των 24 λιβρών  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ