ΑΒΕΡΩΦ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 140μ.
  • Μέγιστο πλάτος 21μ.
  • Βύθισμα 7.5μ.
  • Εκτόπισμα 10.000 τ.
  • Ταχύτης 22 κόμβοι, Οικονομική 16 κόμβοι
  • Μέγιστη Συνεχής 20ν.μ. ενώ το 1940 μεγίστη δυνατή 16 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 670 άτομα
  • Αυτονομία 9.800 ν.μ.
 • ΠΡΟΩΣΙΣ
  • Μηχανές 19.000hp
  • 2 παλινδρομικές μηχανές 4κύλινδρες με 2 έλικες
  • 22 λέβητες Belleville
  • Χωρητικότης άνθρακος 1.500 τόννοι
 • ΘΩΡΑΚΙΣΙΣ
  • 200 χιλιοστά στην ίσαλο
  • 180 χιλιοστά στα έξαλα
  • 175 χιλιοστά στους πύργους και στην γέφυρα
  • 253 χιλιοστά στις αναχορηγίες κυρίου οπλισμού
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
   • Το 1911
    • 2 δίδυμα πυροβόλα των 234 χιλ. Armstrong σε δύο πύργους κατά το διάμηκες
    • 4 δίδυμα πυροβόλα των 195 χιλ. σε 4 πλευρικούς πύργους
    • 16 ταχυβόλα των 75 χιλ.
    • 3 τορπιλλοβλητικοί σωλήνες των 45 εκατ.
   • Το 1925
    • 2 δίδυμα πυροβόλα των 234 χιλ. Armstrong σε δύο πύργους κατά το διάμηκες
    • 4 δίδυμα πυροβόλα των 195 χιλ. σε 4 πλευρικούς πύργους
    • 16 ταχυβόλα των 75 χιλ.
    • 6 ταχυβόλα των 37 χιλ.
   • Το 1940
    • 2 δίδυμα πυροβόλα των 234 χιλ. Armstrong σε δύο πύργους κατά το διάμηκες
    • 4 δίδυμα πυροβόλα των 195 χιλ. σε 4 πλευρικούς πύργους
    • 8 πυροβόλα των 76 χιλ.
    • 4 αντιαεροπορικά πυροβόλα των 76 χιλ.
    • 6 ταχυβόλα των 37 χιλ.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ