Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Εκτόπισμα 520 τόν.
  • Ταχύτης 14 κόμβοι
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • Πρόωσις 1.000 hp
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
  • Δυνατότης μεταφοράς 50 ναρκών  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ