τύπου Αηδών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 23 μ.
  • Μέγιστο πλάτος 5 μ.
  • Βύθισμα 1.2 μ.
  • Εκτόπισμα 86 τ.
  • Ταχύτης 9 κόμβοι
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 ατμομηχανή των 160hp  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ