Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 293 πόδια ή 89,4 μ.
  • Μέγιστο πλάτος 28 πόδια ή 8.3 μ.
  • Βύθισμα 17 πόδια ή 3 μ
  • Εκτόπισμα κενό 880τόν./πλήρες 1.033 τόν.
  • Ταχύτης 31 κόμβοι. Μετά την μετασκευή του 1925, 32 κόμβοι
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • Μηχανή 23.000hp
  • 4 ανθρακολέβητες και 1 πετρελαιολέβητας, 5 καπνοδόχοι
  • Το 1925 υπέστη στην Αγγλία εκτεταμένη μετασκευή των λεβήτων του και οι καπνοδόχοι έγιναν 2 ενώ ετοποθετήθησαν 4 πετρελαιολέβητες Yarrow
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
   • 1912
    • 4 ταχυβόλα Bethleem των 10,2 εκ.
    • 1 Α/Α πυροβόλο 75 χιλ.
    • 6 Τ/Σ 21 ιντσών
    • Ασύρματος/Τηλέγραφος ακτίνος 250 ν.μ (στρατηγική καινοτομία της εποχής)
    • 3 ηλεκτρικοί προβολείς
   • 1925
    • 4 πυροβόλα Bethleem των 10,2 εκ.
    • 1 Α/Α πυροβόλο 37 χιλ. (Αφηρέθη το Α/Α πυροβόλο 75 χιλ.)
    • 1 πυροβόλο τετράκαννο των 40 χιλ.
    • 2 βομβοβόλα
    • 6 Τ/Σ 21 ιντσών
    • 3 ηλεκτρικοί προβολείς
    • Διασκευάστηκε για την πόντιση έως 40 ναρκών
   • 1942
    • 2 πυροβόλα Bethleem των 10,2 εκ. (Αφαιρέθηκαν το 3ο και 4ο πυροβόλο)
    • 1 Α/Α πυροβόλο 37 χιλ.
    • 1 Α/Α πυροβόλο 3 ιντσών
    • 1 πυροβόλο 20 χιλ. Oerlicon
    • 1 πυροβόλο τετράκαννο των 40 χιλ.
    • 2 βομβοβόλα
    • 3 Τ/Σ 21 ιντσών (Αφαιρέθηκαν οι τορπιλλοσωλήνες της πρύμνης)
    • 3 ηλεκτρικοί προβολείς
    • Συσκευή Α/Υ τύπου 123Α
    • Δυνατότης ποντίσεως έως 40 ναρκών  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ