τύπου Abeking

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Εναυπηγήθησαν 11 από τα οποία εδόθησαν 3 στα Τελωνεία, 5 στο Λιμενικό και 3 στο Πολεμικό Ναυτικό (2 σε υπηρεσία).
  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
   • Ολικό μήκος 29μ.
   • Μέγιστο πλάτος 5μ.
   • Μέγιστο βύθισμα 1,62μ.
   • Εκτόπισμα 75τ. (πλήρες φορτίου 86τ.)
   • Ταχύτης Οικονομική - κόμβοι
   • Μέγιστη Συνεχής 27 κόμβοι
   • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 15 άτομα
   • Αυτονομία 1.600 ν.μ. με 25 κ.
  • ΠΡΟΩΣΗ
   • 2 Ντήζελ MTU 12V331 TC81 των 2.720 ίππων
   • 2 έλικες
  • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   • Ρ/Ε Ναυτιλίας
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
   • 2 αντιαεροπορικά πυροβόλα Oerlikon 20χιλ    WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ