τύπου 701c

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Μετετράπησαν το 1975-1977 σε τύπο 710C ώστε να δύνανται να μεταφέρουν πυραύλους ΕΞΟΣΕΤ και άλλα εφόδια των πυραυλακάτων.
 • Μπορούν να αποθηκεύουν και μεταφέρουν ταυτοχρόνως 30.000 είδη ανταλλακτικών, 640 τόνους καυσίμου, 250 τόνους πυρομαχικών, 131 τόνους ποσίμου ύδατος και 267 κυβικά μέτρα κατεψυγμένων τροφίμων.
 • Διαθέτουν σύστημα πτερύγων για ευστάθεια.
 • Διαθέτουν 2 ηλεκτροκινήτους γερανούς 2 τόνων και 3 τόνων αντιστοίχως
  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
   • Ολικό μήκος 114,9μ.
   • Μέγιστο πλάτος 13,2μ.
   • Μέγιστο βύθισμα 4,2μ.
   • Εκτόπισμα 3.709 τ. πλήρες φόρτου
   • Ταχύτης 17 κόμβοι
   • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 82 άτομα
   • Αυτονομία: 3.000νμ με 17κ και 3.200νμ με 14κ.
   • Ηλεκτρισμός 1.935kw
  • ΠΡΟΩΣΗ
   • 2 x Ντίζελ Maybach MD 872, 5.600hp, (2,2MW)
   • 2 έλικες
  • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   • 1 ραντάρ ναυτιλίας Decca
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
   • 2 Δίδυμα αντιαεροπορικά Bofors 40χιλ/70cal με ηλεκτρονικό σύστημα σκοπεύσεως    WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ