Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 15,2μ.
  • Μέγιστο πλάτος 4μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 1,3μ.
  • Εκτόπισμα πλήρες φορτίου 21τ
  • Ταχύτης 8 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 6 άτομα
  • Αυτονομία 150 ν.μ. με 8 κ.
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 πετρελαιοκινητήρα Navy DB, 44kW 60hp
  • 1 έλικα  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ