Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ξύλινα σκάφη με πρυμναίο καταπέλτη αλιείας τορπιλών
  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
   • Ολικό μήκος 25,22μ.
   • Μέγιστο πλάτος 5,4μ.
   • Μέγιστο βύθισμα 1,6μ.
   • Εκτόπισμα 56τ. (63,5τ. πλήρες φόρτου)
   • Ταχύτης 17 κόμβοι
   • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 6 άτομα
  • ΠΡΟΩΣΗ
   • 1 x πετρελαιοκινητήρας MWM 12-κύλ., 1.000hp
   • 1 x έλιξ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
   • 1 ραντάρ ναυτιλίας Decca    WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ