ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Θυρεός

Το πρώτο σήμα της Σ.Υ.Δ. Το σημερινό σήμα της Σ.Υ.Δ.


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 1954 στο Αεροπορική Βάση ΣΕΔΕΣ. Υπαγόταν τότε στην 113 Π.Μ.Ε. (Πτέρυγα Μικτής Εκπαίδευσης).
Η φοίτηση αρχικά ήταν μονοετής και υπήρχαν εννέα ειδικότητες: ελεγκτού εναέριας κυκλοφορίας, μεταφορών, μετεωρολόγου, νοσοκόμου, πληροφοριών, προστασίας αεροδρομίων, στρατολόγου, ταμειακού, φωτογράφου. Οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξαταξίου γυμνασίου.
Το 1975 υπήχθη διοικητικά στην 125 Σ.Ε.Δ.
Το 1978 η φοίτηση έγινε διετής και οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι απόφοιτοι της Α' Λυκείου.
Οι ειδικότητες που έγιναν πέντε και ισχύουν έως σήμερα είναι:
  1. Μετεωρολόγου
  2. Πληροφοριών
  3. Προστασίας αεροδρομίων
  4. Στρατολόγου
  5. Ταμειακού
Το 1985 η 125 Σ.Ε.Δ. καταργήθηκε και η Σ.Υ.Δ. υπήχθη στην Δ.Α.Ε. όπου και παραμένει διοικητικά έως σήμερα. Σήμερα η εισαγωγή στην σχολή γίνεται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ετσι επιτεύχθηκε η αναβάθμιση της σχολής. Οι καθηγητές της σχολής είναι είτε αξιωματικοί είτε ωρομίσθιοι πολίτες απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε Ακαδημαική και σε Στρατιωτική.
Απο τον Δεκέμβριο του 1990 εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση της σχολής στον χώρο που δημιουργήθηκε δηλαδή στο αεροδρόμιο του ΣΕΔΕΣ.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ