ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Η Σχολή Τεχνικών Αεροπορίας ιδρύθηκε στην Δεκέλεια το 1949.
Παρείχε εκπαίδευση σε 6 ειδικότητες. Μηχανοσυνθέτη, Ηλεκτρολόγου, Γενικού οπλουργού, Γενικού επισκευαστού οργάνων, Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, Γενικού Υλικονόμου.
Το 1950 μετονομάσθηκε Σ.Τ.Υ.Α. και εκπαιδεύει μόνιμα στελέχη τεχνικών ειδικοτήτων.
Λειτουργεί στην Βάση Δεκέλειας και υπάγεται στην 123 Π.Τ.Ε. - ΔΕΚΕΛΕΙΑ.
Δίδεται εκπαίδευση στις κάτωθι ειδικότητες:
  1. Μηχανοσυνθέτη
  2. Ηλεκτρολόγου
  3. Μηχανικού RADAR
  4. Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών
  5. Γενικού Υλικονόμου
  6. Γενικού οπλουργού
  7. Ελεγκτού Αναχαιτήσεως
  8. Συντηρητού Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
  9. Μηχανικού οχημάτων/μηχανημάτων
Η εισαγωγή στην Σ.Τ.Υ.Α. σήμερα γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων της Γ' Λυκείου, είναι δωρεάν και διαρκεί δύο έτη.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ