ΜΟΥΣΕΙΟ Π. Α.

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το 1986 συνεκροτήθη από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας το "Γραφείο Οργάνωσης Πολεμικού Μουσείου Πολεμικής Αεροπορίας".
Το 1988 το γραφείο ενετάχθη στην νεοσυσταθείσα "Υπηρεσία Ιστορίας Αεροπορίας" με σκοπό την συγκέντρωση υλικού γιά την δημιουργία του Μουσείου.
Το 1990 ιδρύθηκε "Γραφείο Ιδρύσεως Μουσείου" ως τμήμα στο ΓΕΑ/Α5 με σκοπό την συνέχιση συγκεντρώσεως υλικού και ελήφθη η απόφαση να ιδρυθεί σε πρώτη φάση στρατιωτική μονάδα Μουσείου.
Τον Ιούλιο του 1992, με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου, συνεκροτήθη το Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας ως μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας ισότιμη με Σμηναρχία και υπαγωγή στο ΓΕΑ. Εδρα του Μουσείου ορίσθηκε η Αεροπορική Βάση ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ. Η σχετική μελέτη προβλέπει κατασκευή 15.000 τ.μ. στεγασμένου χώρου στον οποίον θα περιλαμβάνονται και τέσσερα υπόστεγα 1.200 τ.μ. έκαστο.
Συνεργεία του Μουσείου αναπαλαιώνουν, επισκευάζουν και συντηρούν αεροπορικά υλικά. Στα εκθέματα του Μουσείου περιλαμβάνονται αεροσκάφη Τ-6, Τ-33, F-5A/B, F-104G, UH-19D, HU-16B, AB-47G, F-84F, F-86E, F-86D, RF-84F, F-84G, C-47, F-102, TF-102, NORD NORATLAS κλπ.
Στο Μουσείο θα καλυφθούν διαχρονικά όλες οι δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας όπως οχήματα, σταθμοί ραντάρ, αντιεροπορικό υλικό, ενδυμασίες, κειμήλια, όπλα κλπ. Επίσης υπάρχει φωτοαρχείο, τεχνική βιβλιοθήκη και ιστορικό αρχείο.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ