2ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Η Μονάδα συγκροτήθηκε στο τέλος του 1955, με έδρα το Καβούρι, και λειτούργησε ως εκπαιδευτική μονάδα μέχρι τον Αύγουστο του 1956 με RADARS τύπου: AN/TPS 1E (έρευνας) και AN/TPS 10D (ύψους).
Τον Αύγουστο του 1957, τα ανωτέρω RADARS αντικαταστάθηκαν με τα μεγαλύτερων δυνατοτήτων AN/FPS 8 έρευνας και AN/FPS 6 ύψους.
Τον Μάιο του 1958 η μονάδα μεταφέρθηκε στην παρούσα θέση, όπου λειτουργεί έως σήμερα.
Τον Οκτώβριο του 1976 η μονάδα εντάχθηκε στο σύστημα NADGE (NATO AIR DEFENSE GROUND ENVIRONMENT). Τον ίδιο χρόνο έγινε και η εγκατάσταση του RADAR ύψους S 269.
Τον Μάρτιο του 1984 η μονάδα εντάχθηκε στο σύστημα NAEGIS, ένα ολοκληρωμένο σύστημα του ΝΑΤΟ για έγκαιρη προειδοποίηση από αέρα.
Τον Ιούλιο του ίδιου έτους εκχωρήθηκε στη μονάδα η MANUAL διαδικασία ελέγχου των βλημάτων της 350 ΠKB και της 180 Μ.ΧΩΚ.
Το 1990 ξεκίνησαν έργα εκσυγχρονισμού της μονάδος, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1994.
Τον Σεπτέμβριο του 1997 τοποθετήθηκε στη μονάδα το σύστημα RIS, το οποίο δίνει την δυνατότητα λήψης plots από άλλες μονάδες.
Τον Ιανουάριο του 2001 εγκαταστάθηκε το σύστημα PALLAS, για την υποβοήθηση του έργου της διευκρίνησης, λαμβάνοντας πληροφορίες από τα RADAR της ΥΠΑ.
Τον ίδιο χρόνο εγκαταστάθηκε το σύστημα CSI για την διασύνδεση με τις μονάδες Κ/Β (PATRIOT, HAWK, CROTALE).
Το 2002 εγκαταστάθηκε το σύστημα SSSB για την ανταλλαγή εικόνας με πλοία του ΠΝ.
Από 31 Μαϊου 2002, η μονάδα άλλαξε αποστολή και ρόλο και μετονομάστηκε σε 2ο ΚΕΠ, στα πλαίσια της νέας δομής του ΣΑΕ.
Το 2003 εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα απεικόνισης πληροφοριών MASE, αυξάνοντας τις δυνατότητες στον τομέα της επιτήρησης και του ελέγχου των αεροσκαφών.
Το 2004 εγκαταστάθηκε το σύστημα ULS (UNIVERSAL LINK SYSTEM), το οποίο μπορεί να διασυνδεθεί με πλατφόρμες που διαθέτουν LINK 1, LINK 11, LINK 16 και IJMS (πρωτόκολλο διασύνδεσης με ΑΣΕΠΕ και NAEW E3A).
Τον Ιούνιο του 2006 εγκαταστάθηκε η αναβαθμισμένη έκδοση του λογισμικού του συστήματος MASE με την ενσωμάτωση και του λογισμικού του συστήματος CSI.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ