ΣΜΗΝΟΣ Τ33 / Κ.Ε.Ε.Π.

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Δημιουργήθηκε το 1976 στην 110 Π.Μ.. Αποστολή του ήταν η εκπαίδευση τεταρτοετών Ικάρων.
Το 1978 το ΚΕΕΠ μεταφέρεται στην 113 Π.Μ. και το σμήνος ονομάζεται ΣΜΗΝΟΣ Τ-33.
Το 1984 μετονομάζεται σε 370 Σ.Ε.Ε.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ