ΚΕ.Α.Τ. Π.Μ. - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το ΚΕΑΤ συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1983 σαν ανεξάρτητη Πτέρυγα Μάχης με έδρα το Αεροδρόμιο Ανδραβίδας, για εκπαίδευση στους τομείς Αεροπορικής Τακτικής και Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η.Π.), που λειτουργούσαν με μορφή μεμονωμένων Σχολείων, υπό τη Διοίκηση του Α.Τ.Α. ή και άλλων Κλάδων Ε.Δ.
Το 1987, προστέθηκε μια ακόμα απαίτηση του Τομέα Η.Π., σε Διακλαδικό επίπεδο, με τη συγκρότηση και ένταξη του Διακλαδικού Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (Δ.Σ.Η.Π.), στο ΚΕ.Α.Τ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το ΚΕ.Α.Τ. καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αντικειμενικών σκοπών-αποστολής-που αρχίζει από την επιχειρησιακή εκπση πεπειραμένων Ιπταμένων σ'όλα τα είδη αεροπορικών επιχειρήσεων της Π.Α., την εκτέλεση Επιχειρησιακών Δοκιμών και Αξιολογήσεων όπλων, οπλικών συστημάτων και αεροσκαφών, και καταλήγει στη μεταβίβαση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη όλων των Κλάδων Ε.Δ. Η εξειδίκευση αφορά στους τομείς αεροπορικής τακτικής-επιχειρήσεων Αεροπορικής Υποστήριξης των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, τομείς στους οποίους το ΚΕ.Α.Τ. είναι οργανωμένο και εξοπλισμένο κατά ένα ίσως, μοναδικό τρόπο στο χώρο των Ε.Δ. Η αποστολή του ΚΕ.Α.Τ. είναι:
 1. Η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του επιχειρησιακού προσωπικού της Π.Α.,όσον αφορά την αεροπορική τακτική και τον ηλεκτρονικό πόλεμο καθώς και η βελτίωση των γνώσεων του προσωπικού των τριών Κλάδων των Ε.Δ. σχετικά με τις επιχειρήσεις αέρος-επιφάνειας, δια της παροχής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μέσω των Σχολείων που λειτουργούν σ' αυτό.
 2. Η αναζήτηση και δοκιμή νέων μεθόδων και διαδικασιών, που συνιστούν την τακτική εκτελέσεως των αεροπορικών επιχειρήσεων, σε συνάρτηση με την απειλή και τα διατιθεμένα στην Π.Α. μέσα.
 3. Η συστηματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίσεων στον τομέα των εξοπλισμών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με την αύξηση της μαχητικής ικανότητας της Π.Α. και την αποφυγή τακτικού και επιχειρησιακού αιφνιδιασμού από τον αντίπαλο.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το ΚΕΑΤ υπάγεται στο Α.Τ.Α. σαν ανεξάρτητη Πτέρυγα Μάχης. Ταυτόχρονα για Διακλαδικά θέματα εποπτεύεται από το Γ.Ε.Α. και ΓΕΕΘΑ. Για τα θέματα Διοικητικής Μέριμνας υποστηρίζεται από την 117 Π.Μ. Η οργάνωση του ΚΕ.Α.Τ. περιλαμβάνει:
Το Διοικητή με το προσωπικό Επιτελείο
 • Τον Υπασπιστή-Δημόσιες Σχέσεις.
 • Το Γραφείο Ασφαλείας Πτήσεων- Εδάφους
 • Το γραφείο Ασφαλείας
 • Το Τμήμα Προσωπικού- Κεντρ. Γραμματεία
 • Τους Συνδέσμους των Ε.Δ. (Στρατού- Ναυτικού).
 • Το Επιτελείο με τις Διευθύνσεις
  1. Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγονται τα τμήματα:
   1. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
   2. Τυποποίησης-Αξιολόγησης.
   3. Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων.
  2. Επιχειρησιακών Μελετών, στην οποία υπάγονται τα τμήματα:
   1. Τακτικής.
   2. Ανάλυσης Επιχειρησιακών Πληροφοριών.
   3. Οπλικών Συστημάτων.
   4. Η.Π.
   5. Βιβλιοθήκης.
  Το Επιτελείο ΚΕ.Α.Τ. εποπτεύει και κατευθύνει τις δραστηριότητες των τεσσάρων Σχολείων που στην πραγματικότητα αποτελούν τα όργανα υλοποίησης της αποστολής του. Τα Σχολεία είναι:
  1. Το Σχολείο Οπλων - Τακτικής (Σ.Ο.Τ.)
  2. Το Διακλαδικό Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου (Δ.Σ.Η.Π.)
  3. Το Σχολείο Επιχειρήσεων Αέρος-Επιφανείας (Σ.Ε.Α./Ε)
  4. Το Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου (Σ.Η.Π.)
  Για την παροχή υποστήριξης στη λειτουργία του ΚΕ.Α.Τ., με τεχνικά μέσα, έχει οργανωθεί υπό το ΚΕ.Α.Τ. και η Μοίρα Τακτικής Υποστήριξης με τα ακόλουθα Σμήνη:
  1. Σμήνος Αεροπορικού Ελέγχου (Σ.Α.Ε.)
  2. Σμήνος Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (Σ.Η.Ε.)
  3. Σμήνος Εξυπηρέτησης.
  Το ΚΕ.Α.Τ. επανδρώνεται με Αξκούς-Υπαξκούς, στρατεύσιμο και πολιτικό προσωπικό.
  ΜΕΣΑ
  Το Κέντρο διαθέτει μέσα που ανήκουν αποκλειστικά σ' αυτό ή παραχωρούνται κατά περίπτωση για τις δραστηριότητες των Σχολείων του. Συγκεκριμένα διαθέτει:
  1. Σταθμό RADAR. Το RADAR είναι παρόμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου και έχει ικανότητα αποκάλυψης που ικανοποιεί και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις του ΚΕ.Α.Τ. Ο σταθμός RADAR είναι "κινητός" και σε περιόδους επιχειρήσεων έχει ετοιμότητα άμεσης μετακίνησης για λήψη της διάταξης μάχης.
  2. Σταθμούς Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Παθητικών (ESM), Ενεργητικών (ECM), Αντιμέτρων και Τηλεπικοινωνιών, RADAR. Οι σταθμοί είναι κινητοί, αυτοκινούμενοι, και μπορούν να τοποθετηθούν σε όποιες θέσεις επιβάλλουν οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις του ΚΕ.Α.Τ. ή ενδεχόμενα οι επιχειρησιακές απαιτήσεις.
  3. Πεδίο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (ΠΗΕ). Δηλαδή ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο με ανάλογα μέσα ελέγχου πτήσεων και κυρίως δημιουργίας "ηλεκτρονικού περιβάλλοντος". Στο χώρο αυτό, εξασκούνται οι σπουδαστές των Σχολείων και οι υπόλοιποι Ιπτάμενοι των Πολεμικών Μοιρών από το έδαφος και τον αέρα, αφού χωριστούν σε δύο αντίπαλους ρόλους.
  4. Κτιριακές Εγκαταστάσεις. Στο ΚΕ.Α.Τ. έχουν διατεθεί διαφορετικά κτίρια μέσα στο χώρο της 117 Π.Μ., στα οποία στεγάζονται το Διοικητήριο, τα Σχολεία ΣΗΠ, Δ. ΣΗΠ, ΣΕΑ\Ε, ΣΟΤ, και οι αίθουσες διδασκαλίας. Σε ξεχωριστό κτίριο στεγάζεται το Radar.
  5. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η\Υ). Το ΚΕΑΤ είναι εφοδιασμένο με σύστημα Η\Υ που χρησιμοποιείται στις διάφορες δραστηριότητες σε εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας, (μαθηματικών μοντέλων, προσομοίωσης (SIMULATION) συστημάτων, αριθμητικής ανάλυσης, διοίκησης βάσεων δεδομένων, γραφικών) και τέλος επεξεργασίας κειμένου.
  6. Αεροσκάφη Πολεμικής Αεροπορίας. Στο Κέντρο διατίθενται κατά περίπτωση -εκπαίδευση ή δοκιμές- όλοι οι τύποι μαχητικών α/φ της Π.Α. Επίσης αεροσκάφη ηλεκτρονικής Αναγνώρισης, ρίψεως Chaff, αεροσκάφη αναμεταδότες επιχειρησιακής εκπαίδευσης τύπου Τ-2E. Επίσης εκχωρείται ο Τακτικός Ελεγχος μέρους του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου (Σ.Α.Ε.), και των Μοιρών Βλημάτων Ε\Α ''ΝΙΚΗ''.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ
  Στο ΚΕ.Α.Τ. λειτουργούν κάθε χρόνο 9 έως 11 σειρές εκπαιδευομένων. Αναλυτικότερα
  Στο ΣΟΤ λειτουργούν 3 έως 5 σειρές ετησίως για σπουδαστές αξιωματικούς Ιπτάμενους μαχητικών αεροσκαφών. Ελεγκτάς Αεράμυνας, ΑμύνηςΑεροδρομίων, και χειριστές Ελικοπτέρων.
  Στο Δ.Σ.Η.Π. και ΣΗΠ λειτουργούν από 2 σειρές ετησίως, και φοιτούν αξιωματικοί όχι μόνο της ΠΑ αλλά και από τους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω εκπαιδεύσεων μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης, γίνεται και πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων με τον παρακάτω τρόπο Στο ΣΟΤ τη θεωρητική εκπαίδευση ακολουθούν πτήσεις για τους ιπτάμενους σε συνεργασία με το RADAR ΟΜΗΡΟΣ και το σύστημα ΑΑ ΒΕΛΟΣ , έτσι ταυτόχρονα γίνεται η πρακτική εξάσκηση των Αξκών ΕΑ και Αμύνης Αεροδρομίου αντίστοιχα.    WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ