ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το αεροδρόμιο Τανάγρας κατασκευάσθηκε ως βοηθητικό αεροδρόμιο το 1939. Πριν τον Β’ Π.Π. το 1940, στάθμευαν εκεί 6 αεροσκάφη παρατηρήσεως τύπου Breguet Bre.19A.2/B.2.
Μετά την κατάληψη της Ελλάδος από την Γερμανία, χρησημοποιήθηκε από τους Γερμανούς σαν το κύριο μεταγωγικό αεροδρόμιο για την κατάληψη της Κρήτης.
Τον Μάρτιο του 1954 άρχισε η κατασκευή του σγχρόνου αεροδρομίου.
Στις 22 Αυγούστου 1956, ιδρύεται στην Τανάγρα η 114 Π.Μ. η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ