370 Σ.Ε.Ε. - ΠΙΝΔΟΣ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το 370 Σ.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1984 από την μετονομασία του Σμήνους Τ-33 / ΚΕΕΠ. Ανήκε στην 110 Π.Μ. στην Λάρισα. Τα α/φ του Σμήνους ήταν τα T-33Α Silver Star.
Είχε αποστολή την συντήρηση της πτητικής ικανότητος ιπταμένων, εκπαίδευση σε ηλεκτρονικό πόλεμο, ταχυδρομείο κλπ.
Στις 28 Ιουνίου του 1996 το 370 Σ.Ε.Ε. καταργήθηκε με συνέπεια τα α/φ του και η δράση του να μεταφερφούν στην 222 Μ.Ε.Ε.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ