367 Σ.Ε.Ε.

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το 367 Σ.Ε.Ε. συγκροτήθηκε στις 21 Ιουνίου 1976 στην 115 Π.Μ. - ΣΟΥΔΑ και εξοπλίσθηκε με τα διθέσια αεροσκάφη Lockheed T-33A Silver Star .
Το 367 Σ.Ε.Ε. ανέστειλε την λειτουργία του στις 22 Ιουλίου 1984 και συγκροτήθηκε η 222 Μ.Ε.Ε.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ