366 Σ.Ε.Ε. - ΕΥΡΙΠΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το 366 Σ.Ε.Ε. ιδρύεται τον Σεπτέμβριο του 1976 στην 114 Π.Μ. στην Τανάγρα με σκοπό την επιχειρησιακή εκπαίδευση των χειριστών στα νεοεισαγόμενα τότε α/φ Dassault-Breguet Mirage F.1CG .
Εξοπλίσθηκε για τον σκοπό αυτό με τα διθέσια αεροσκάφη Lockheed T-33A Silver Star .
Το 366 Σ.Ε.Ε. ανέστειλε την λειτουργία του με την απόσυρση των Lockheed T-33A Silver Star.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ