355/1 Σ.Τ.Μ. - ΑΤΛΑΣ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το 355/1 Σ.Τ.Μ. ιδρύεται το 1975 με α/φ Douglas C-47D Dakota που ανήκαν στην 356 Μ.Τ.Μ. - ΗΡΑΚΛΗΣ.
Το 355/1 Σ.Τ.Μ. εδρεύει στην αεροπορική βάση ΣΕΔΕΣ μέχρι και σήμερα.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ