353 Μ.ΝΑ.Σ. - ΤΡΙΑΙΝΑ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Τον Φεβρουάριο του 1969 η 112 Π.Μ. στην Ελευσίνα παραλαμβάνει τα πρώτα 3 αμφίβια α/φ Grumman HU-16B(ASW) Albatros, τον επόμενο μήνα (Μάρτιο) παραλαμβάνει άλλα 9 α/φ του ίδιου τύπου και στη 1 Αυγούστου 1969 ιδρύεται η 353 Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας με 12 συνολικά α/φ Grumman HU-16B(ASW) Albatros.
Τον Φεβρουάριο του 1971 η Μοίρα παρέλαβε ακόμα ένα α/φ του ιδίου τύπου, του οποίου αποστολή ήταν: έρευνα - διάσωση και α/φ VIP ή μεταφοράς του αρχηγού Γ.Ε.Ν. Το α/φ αυτό αποσύρθηκε το 1976 και χρησιμοποιήθηκε σαν πηγή ανταλλακτικών.
Η 353 Μ.ΝΑ.Σ. διοικητικά ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία αλλά επιχειρησιακά στο Πολεμικό Ναυτικό.
Αποστολή της Μοίρας είναι η επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου, η εκτέλεση ανθυποβρυχιακών αποστολών και οι αποστολές ηλεκτρονικής αναγνώρισης.
Απο την 5η Μαίου 1995 η Μοίρα άρχισε την σταδιακή αντικατάσταση των παλιών α/φ αρχικά με Lockheed P-3A Orion (τα οποία θα χρησιμοποιούνταν σαν ανταλλακτικά) και μετά ( 30 Μαίου 1996 ) με Lockheed Martin P-3B/C Orion.
Το 1997 η 353 Μ.ΝΑ.Σ. ολοκληρώσε την αντικατάσταση των HU-16B(ASW) Albatros με νέα P-3B/C Orion.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ