351 Μ.Α.Ε. - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Η 351 Μοίρα Αεροπορικών Εφαρμογών υλοποιεί τη βασική αποστολή της 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.
Η 351 ΜΑΕ συγκεντρώνει το ιπτάμενο δυναμικό της 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ., αλλά όχι και τα αεροσκάφη της, τα οποία εντάσσονται στη Μοίρα Συντήρησης Αεροσκαφών (ΜΣΑ) της Μονάδας.
Οι κύριες δραστηριότητες της 351 Μ.Α.Ε. περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και τη συντήρηση της διαθεσιμότητας του ιπτάμενου προσωπικού και τις επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούνται μέσα από ειδικά κλιμάκια μεταστάθμευσης τα οποία κάθε χρόνο δημιουργούνται για αυτό τον σκοπό σε όλη την Ελλάδα.
Οι χειριστές εκπαιδεύονται σε α/φ τύπου PZL Mielec M18 Dromader σε Grumman/Schweizer G.164 Ag-Cat ή ελικόπτερα Bell 47G.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ