347 Μ - ΠΕΡΣΕΥΣ

Θυρεός

Το προηγούμενο σήμα της 347 Μ.Δ.Β Το σημερινό σήμα της 347 Μοίρας


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Ιδρύθηκε σαν 347 Σ.Α. το 1946. Τα πρώτα α/φ που επάνδρωσαν την 347 Σ.Α. ήταν τα Auster Taylorcraft A.O.P. Mk III, και North American T-6D/G Τexan (Harvard).
Σαν 347 M.Δ.B. συγκροτείται στις 14 Ιανουαρίου 1977 με απόφαση του Α.Α.Σ. και επανδρώνεται με α/φ L.T.V. A-7H Corsair II στην 115 Π.Μ. - ΣΟΥΔΑ.
Μετασταθμεύει στην 110 Π.Μ. - ΛΑΡΙΣΑ στις 10 Ιουνίου 1977.
Διελύθη στις 31 Ιουλίου 1992 και κάποια α/φ της εντάχθηκαν στην 115 Π.Μ. ενώ κάποια άλλα τοποθετήθηκαν στην 335 Μ.Δ.Β. της 116 Π.Μ. - ΑΡΑΞΟΣ για εκπαίδευση μέχρι την άφιξη των νέων αεροσκαφών Α-7Ε.
Με την 25/22-2-1995 απόφαση του Α.Α.Σ. και την Φ.690/ΑΠ225804/4-8-1997/ΓΕΑ/Α1/3 διαταγής επαναλειτούργησε η 347 Μοίρα με α/φ General Dynamics F-16C Fighting Falcon BLOCK 50.
Η 7η Ιουλίου 1997 αποτελεί την επίσημη ημερομηνία επαναλειτουργίας της 347Μ.
Τον Ιανουάριο του 1998 η Μοίρα αξιολογήθηκε από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας με επιτυχία και ανέλαβε τον επιχειρησιακό της ρόλο σε αποστολές αέρος/εδάφους, αέρος/αέρος και στις αποστολές νυκτερινής κρούσης με το σύστημα LANTIRN.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ