341 Μ - ΒΕΛΟΣ

Θυρεός

Το πρώτο σήμα της 341 Μ.Α. Το σημερινό σήμα της 341 Μοίρας


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Στις 20 Ιουλίου 1954 φτάνουν στην 112 Π.Μ. - ΕΛΕΥΣΙΝΑ τα α/φ North American F-86E(M) Sabre και δημιουργείται 341 Μοίρα Αναχαιτίσεως Ημέρας.
Η 341 Μ.Α., στις 22 Αυγούστου του 1956, μεταφέρθηκε στην 114 Π.Μ. - ΤΑΝΑΓΡΑ με α/φ F-86E(M) Sabre.
Στις 14 Ιανουαρίου 1960 η 341 Μ.Α.Η. μεταφέρθηκε στην 111 Π.Μ. - Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ.
Στην ίδια δεκαετία (Ιούνιος του 1965) αλλάζουν και τα α/φ της Μοίρας σε Northrop F-5A και Northrop F-5B .
Τον Ιούνιο του 1971 αλλάζει πρωτεύοντα ρόλο από Αναχαίτιση σε Δίωξη - Βομβαρδισμό.
Τον Αυγουστο του 1993 διαλύεται και τα α/φ της μεταφέρονται στην 343 Μ - ΑΣΤΕΡΙ.
Επαναλειτούργησε στις 30 Μαρτίου 1998 με α/φ General Dynamics F-16C Fighting Falcon BLOCK 50.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ