31η Μ.Β.

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Η 31η Μ.Β. επιχειρούσε με α/φ Potez 633 GREC το 1940 από την Αεροπορική Βάση Αεροπορική Βάση ΘΡΙΑΣΙΟΥ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ).
Με την εξέλιξη του πολέμου μεταστάθμευσε στο βοηθητικό αεροδρόμιο Νιαμάτων Λάρισας.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ