222 Μ.Ε.Ε.

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Στις 21 Ιουνίου του 1976 ιδρύθηκε στην 115 Π.Μ. το 367 Σ.Ε.Ε. με α/φ Lockheed T-33A Silver Star .
Στις 22 Ιουλίου του 1984 το 367 Σ.Ε.Ε. καταργήθηκε και στην θέση του δημιουργήθηκε η 222 Μ.Ε.Ε.
Στις 28 Ιουνίου του 1996 το 370 Σ.Ε.Ε. καταργήθηκε με αποτέλεσμα η δράση του και τα α/φ να περάσουν στην 222 Μ.Ε.Ε.
Κύρια αποστολή της Μοίρας είναι: α) Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενόργανης πτήσης, β) η ρυμούλκηση στόχων για βολές, γ) υπηρεσία αεροπορικού ταχυδρομείου, δ) αποστολές Ηλεκτρονικού Πολέμου. Η 222 Μ.Ε.Ε. λειτουργεί σήμερα εκτός των άλλων σαν Σχολείο Οπλικών Συστημάτων Μέσων Επιφανείας και σαν Σ.ΜΕΤ. για α/φ Τ-33Α.
Τον Φεβρουάριο του 2000 μετά την απόσυρση των T-33Α Silver Star, η Μοίρα ανέστειλε την λειτουργία της.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ