13η Μ.ΝΑ.Σ.

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Η 13η Μ.ΝΑ.Σ. επιχειρούσε με 12 α/φ Avro 652A Anson Mk I από την Αεροπορική Βάση Αεροπορική Βάση ΘΡΙΑΣΙΟΥ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ).
Αρχικά ήταν χωρισμένη σε δύο Σμήνη με βάσεις τον 'Αραξο και τον Αλμυρό Βόλου. Αργότερα έγινε ενιαία Μοίρα με έδρα την Αεροπορική Βάση Ελευσίνος.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ