13η Μ.Β.

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Μεταφέρθηκε το 1946 στην Αεροπορική Βάση Αεροπορική Βάση ΘΡΙΑΣΙΟΥ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) και παρέλαβε αεροσκάφη τύπου Martin Baltimore Mk V και στην συνέχεια Vickers Wellington G.R. Mk XIII.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ