132 Σ.Μ. - ΑΓΡΙΝΙΟ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το αεροδρόμιο του Αγρινίου κατασκευάστηκε το 1961 με δαπάνες του ΝAΤΟ με προοπτική την δυνατότητα εξυπηρέτησης μίας Πολεμικής Μοίρας αεροσκαφών. Οι εργασίες των βασικών εγκαταστάσεων τελείωσαν το έτος 1964.
Από το 1964 ως 1975 η Μονάδα λειτουργεί ως αεροπορικό απόσπασμα.
Από 1973 ως 1974 το Α/Δ χρησιμοποιήθηκε από τη Σχολή Αεροπορίας Στρατού.
Το 1975 μετονομάστηκε σε 132 Σμηναρχία Μάχης και υπήχθη επιχειρησιακά και διοικητικά στο ΑΤΑ.
Το 1985 πραγματοποιήθηκε κατασκευή επιχειρησιακών κτιρίων.
Το 2005 πραγματοποιήθηκε κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Σήμερα λειτουργει ως αποθηκευτικη μοναδα της Π.Α. για α/φ τύπου Lockheed F-104G/RF-104G Starfighter / Lockheed TF-104G Starfighter / North American F-86D Sabre Dog.


Μοίρες - Σμήνη - Σχολεία

432 Μοίρα 'Αμυνας Φυλάξεως (Μ.Α.Φ.)  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ