131 Σ.Μ. - ΑΚΤΙΟ

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Η κατασκευή της Αεροπορικής Βάσης του Ακτίου στην Πρέβεζα άρχισε το 1958. Δύο χρόνια μετά, το 1960, εγκαταστάθηκε στην Βάση το Αεροπορικό Απόσπασμα Πρέβεζας.
Τον Ιούλιο του 1974 μετασταθμεύει στην Βάση η 344/1 Μ.Δ.Β. -αποτελούσε τμήμα της 344 Μ.Δ.Β. - με α/φ Republic F-84F Thunderstreak, τότε η Βάση μετονομάζεται σε 131 Σμηναρχία Μάχης.
Κατά τα τέλη του 1996 και σε εφαρμογή της συνθήκης για τον περιορισμό των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καταστρέφεται το μεγαλύτερο μέρος των F-84F Thunderstreak που υπήρχαν σε αποθήκευση στην 131 Σ.Μ.
AWACS E-3A (N.A.T.O.).


Μοίρες - Σμήνη - Σχολεία

431 Μοίρα 'Αμυνας Φυλάξεως (Μ.Α.Φ.)  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ