12 Μ.Κ.Β.

ΘυρεόςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Το 1999 ιδρύεται η 12η Μ.Κ.Β. S-300 με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου , η οποία καθόριζε:
  1. 'Eδρα της Μοίρας η Αεροπορική Βάση Τυμπακίου.
  2. Η 12η Μ.Κ.Β. είναι εντεταγμένη Μοίρα στην 138 Σ.Μ. η οποία ασκεί την Διοικητική Διοίκηση και τον Διοικητικό Έλεγχο, ενώ ο Επιχειρησιακός Έλεγχος και η Επιχειρησιακή Διοίκηση ασκείται από το ΑΤΑ εκτός αν άλλως ορίζεται στα επιχειρησιακά σχέδια.
Στις 24-2-05 έγινε μετεγκατάσταση της Μοίρας στην 126 Σ.Μ.- ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
Στις 8-12-06 με απόφαση του ΓΕΑ συγχωνεύται στην 11η Μ.Κ.Β.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ