120 Π.Ε.Α. - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Θυρεός

Προηγούμενο σήμα Νέο σήμα


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Την 1 Σεπτεμβρίου 1977 η 120 Σ.Ε.Α. μετονομάζεται σε 120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος. Στο τέλος του 1977 στην 120 Π.Ε.Α. υπάγονται 3 Μοίρες (361 Μ.Β.Ε., 362 Μ.Π.Ε., 363 Μ.Ε.Ε.) με α/φ North American T-2E Buckeye.
Τον Μάρτιο του 2006 ιδρύεται στην Πτέρυγα η 364 Μ.Ε.Α. με α/φ Raytheon T-6A Texan II.


Μοίρες - Σμήνη - Σχολεία

361 Μ.Ε.Α. - ΠΕΛΟΨ 362 Μ.Ε.Α. - ΝΕΣΤΩΡ 363 Μ.Ε.Α. - ΔΑΝΑΟΣ
364 Μ.Ε.Α. Μοίρα Συντηρήσεως Αεροσκαφών T-2E  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ