Κ.Ε.Α. Χελιδών

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Γενικές πληροφορίες

Ρόλος : Αναγνωριστικό - Εκπαιδευτικό
Διαστάσεις : Εκπέτασμα 8,17m, μήκος 5,79m
Κινητήρας : 1xSalmson των 130hp
Οπλισμός : -
Πλήρωμα : 2
Αριθμός : 1
Χώρα κατασκευής : Ελλάδα  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ