ΣΗΜΑ 121 Π.Ε.

ΣΗΜΑ 121 Π.Ε.


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Δυναμική σύνθεση Ικάρων και α/φ.

ΡΗΤΟ: ΑΜΕΣ ΔΕ Γ' ΕΣΣΟΜΕΘΑ ΠΟΛΛΩ ΚΑΡΡΟΝΕΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Εμείς θα γίνουμε πολύ καλλίτεροί σας.

ΣΧΟΛΙΟ: Λαικοί στίχοι, τους οποίους τραγουδούσαν οι αρχαίοι νέοι της Σπάρτης χορεύοντας:

«Τριών ούν χορών όντων κατά τάς τρείς ήλικίας καί συνισταμένων έν ταίς έορταίς ό μέν τών γερόντων άρχομένος ήδεν: Αμές ποκ' ήμες άλκιμοι νεανίαι. Είτα ό τών άκμαζόντων άνδρών άμειβόμενος (έλεγεν): Αμές δέ γ' είμες, αί δέ λήις αύγάσδεο. Ο τών παίδων: Αμές δέ γ' έσσόμεθα πολλώ κάρρονες.»

«Γέροντες: εμείς κάποτε είμασταν ρωμαλαίοι, γενναίοι νέοι. 'Ωριμοι: εμείς όμως είμαστε τώρα, αν θέλεις δοκίμασε. Νέοι: αλλά εμείς βεβαίως θα γίνουμε πολύ καλλίτεροι από σάς.»

ΠΗΓΗ: Από το βιβλίο του D.L.PAGE «POETAE MELICI GRAECI», OXFORD 1962 κεφ. CARMINA POPULARIA σελ. 461.
  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ