ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ
Ενετάγη στον Στόλο το 1950
Παρωπλίσθη το 1965.
Το Υ/Φ ΚΑΛΛΙΡΟΗ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 2... Το Υ/Φ ΚΑΛΛΙΡΟΗ που ενετάγη το 1972.
Το Υ/Φ ΚΑΛΛΙΡΟΗ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ