ΚΩΣΤΑΚΟΣ (P 25)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

'Ελαβε το όνομα αυτό προς τιμήν του φονευθέντος στην Μάλτα στις 27 Φεβρουαρίου 1942, αξιωματικού του Υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ.
Καθειλκύσθη: στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Παρελήφθη και ενετάγη στον Στόλο: 24 Ιουνίου 1980
Στις 6 Νοεμβρίου 1996 την νύκτα, ενώ ευρίσκετο αγκυροβολημένη στα Αυλάκια της Σάμου, επέπεσε επ' αυτής το επιβατηκό ΣΑΜΑΙΝΑ με αποτέλεσμα την βύθισι του σκάφους και τον θάνατο 4 μελών του πληρώματος. (κυβερνήτης Πλωτάρχης Κ. Λάζαρης).
Το σκάφος ανειλκύσθη στις 15 Μαρτίου 1997 και μετεφέρθη στον Ναύσταθμο αλλά η επισκευή του εκρίθη ασύμφορος.
Η ονομασία ΚΩΣΤΑΚΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ (P 24), ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ (P 26), ΞΕΝΟΣ (P 27), ΣΗΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (P 28), ΣΤΑΡΑΚΗΣ (P 29).
Η Πυραυλάκατος ΚΩΣΤΑΚΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ