τύπου MSC-294

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Μέρος της Αμερικανικής Στρατιωτικής Βοηθείας.
  • Ξύλινα σκάφη με αντιμαγνητικές συνδέσεις.
    • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
      • Ολικό μήκος 43,3μ.
      • Μέγιστο πλάτος 8,5μ.
      • Μέγιστο βύθισμα 2,5μ.
      • Εκτόπισμα 320τ. (πλήρες φορτίου 370τ.)
      • Ταχύτης Οικονομική 10 κόμβοι
      • Μέγιστη Συνεχής 13 κόμβοι
      • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 39 άτομα
      • Αυτονομία 2.500 ν.μ. με 10 κ.
      • Καύσιμα 40τον.
    • ΠΡΟΩΣΗ
      • 2 x Ντίζελ G.M. 8-268A, 1.3ΜW 1.700 ίππων
      • 2 έλικες
    • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
      • Ρ/Ε Ναυτιλίας Decca
      • Σόναρ UQS-1D HF
    • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
      • 1 δίδυμο αντιαερπορικό 20χιλ., 70cal. Oerlikon      WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ